Õigekirja kontroll ja poolitamine

iDevice ikoon Õigekirja kontroll

Tekstitöötlusprogrammi kasutamisel tuleks kindlasti kasutada õigekirja kontrolli ja automaatpoolitust. Iga inimene võib eksida või mõne näpuvea tähele panematta jätta. Õigekirja kontrollimiseks peab olema tekstile määratud keel. Teksti keel on märgivorminduselement ja seega tuleb keele määramiseks tekst valida. Ühes tekstidokumendis võivad olla ka erinevates keeltes osad. Siis tuleb igale osale määrata eraldi keel. Õigekirja kontrolli rakendamisel võrdleb programm sõnu sõnastikes olevatega ja vigase sõna korral joonib alla punase lainelise joonega. Sama teeb programm ka siis kui sisestad ühte sõna kaks korda järjest. Seda joont näidatakse ainult arvuti ekraanil, kuid mitte paberile välja trükkides.

Tekstitöötlusprogrammis on võimalik:

  • kontrollida õigekirja kohe teksti sisestamise käigus
  • töö viimistlemise käigus anda korraldus vigaste sõnade leidmiseks ja parandamiseks - selleks tuleb vajutada klahvi F7

Teksti sisestamise käigus on võimalik, et programm, leides vigase sõna, mille asendamiseks on üksainus võimalus, asendab selle ise automaatselt. Tehes allajoonitud sõnal paremklõpsu pakub programm asendusvõimalusi ja kasutaja peab neist valima sobiva.

Vaata ekraanivideost kuidas toimub õigekirjakontroll.


iDevice ikoon Vaata ekraanivideot
IDevice küsimuse ikoon Enesekontrolli test
Pea kogu tekst on punase lainelise joonega alla joonitud. Kuigi peaks sõnad olema õogesti kirjutatud. Milles on probleem?
  
Paljud sõnad ongi vigaselt kirjutatud. Tuleks neid kontrollida!
Tekstile on valitud vale keel.

Sisestasid eestikeelse teksti, mille keeleks on määratud eesti keel. Üks erialatermin on aga ikkagi alla joonitud ja õigekirja kontroll ei paku selle asemele midagi. Milline on õigeim tegevus?
  
Jätan nii nagu on.
Kontrollin erialasõnastikest järele ja teinud sõnal paremklõpsu valin Ignore.
Määran Wordi sätetest: Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis.