Tekstidokumendi avamine

iDevice ikoon Tekstidokumendi avamine

Varem loodud, või kusagilt mujalt saadud tekstidokumenti on vaja avada lugemiseks, redigeerimiseks, printimiseks. Tekstidokumente saab koostada erinevate tekstitöötlusprogrammidega. Igaühel neist on oma viis infot salvestada. See viis väljendub failiformaadis ja failinime laiendis. Käesoleval ajal (aastal 2010) on levinumad tekstitöötlusprogrammid ja nende vaikimisi salvestatavad failiformaadid (failinime laiendid):

Microsoft Office Word 2010
.docx
Microsoft Office Word 2007
.docx
Microsoft Office Word 2003 .doc
OpenOffice.org Writer 3.1
.odt
Universaalne failiformaat .rtf

Word 2007-2010 ja Writer oskavad avada kõiki neid failiformaate. Word 2003 oskab lisaks oma formaadile (.doc) vastava lisatarkvara abil avada ka .docx formaadis faile. Rich Text Format (.rtf) vormingus faile oskavad avada praktiliselt kõik maailmas leiduvad tekstiredaktorid.

Kaks viisi failide avamiseks

  1. Käivita tekstiredaktor ja kasuta korraldust Ava (Open). Otsida üles avatav fail ja ava see.
  2. Leida üles fail Windows Exploreris (nt Töölaual, kaustas Minu dokumendid My Documents, mälupulgal või võrgukettal). Tee topeltklõps failil. Windows on seadistatud nii, et faili avab selleks seadistatud tekstiredaktor.

iDevice ikoon Vaata videot
Enesekontrolli test
Milliseid dokumente oskab avada MS Word 2003?
Aruanne.docx (kui arvutisse on lisatud täiendav pakett)
Aruanne.docx (alati)
Aruanne.odt
Aruanne.doc
Aruanne.rtfTe saite tekstidokumendi mille failinimi on Aruanne.docx. Fail asub töölaual ja te teete selle ikoonil topeltklõpsu.
Millised on juhtuva kohta õiged vastused?
Käivitub Word 2007 ja fail avatakse programmi aknas.
Ainuke tekstiredaktor teie arvutis on OpenOffice.org Writer, see käivitub ja avatakse dokument.
Teie arvutis on MS Word 2003 ühilduvuspaketita, Word käivitub ja avatakse fail.Kumb faili avamise järjekord on õige?
Käivitan tekstiredaktori ja avan käsuga Ava faili.
Otsin faili üles, teen tema ikoonil topeltklõpsu ja faili avab arvutisse installeeritud tekstiredaktor.