Tööd failidega

iDevice ikoon Eelteadmised

 

Kogu info arvutis säilitatakse failidena. Fail on salvestatud andmekogum, millele on antud nimi. Seega võib fail olla nii koostatud dokument, pilt, programm, muusikapala. Faili nimes võib kasutada erinevaid märke, välja arvatud \ / : * ? " < > |.

Failid on paigutatud kaustadesse lihtsustamaks nende hilisemat ülesleidmist. Ühes kaustas ei saa olla kahte ühenimelist faili.

Pidevalt arvutiga töötades tekib juurde faile ning seetõttu võib tulla ette vajadus neid kustutada, ümber tõsta, ümber nimetada. Järgnevalt ülevaade failioperatsioonidest

 

Faili nime muutmiseks tuleb teha paremklõps failinimel ja seejärel valida kohtmenüüst korraldus Nimeta ümber Rename. Tippida uus nimi (kuni 255 sümbolit) ja vajutada klahvile <Enter>.

 


IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
Faili nime muutmiseks ...
  
teen hiirega topeltklõpsu failil ja kirjutan uue nime
avan faili ja kirjutan esimesse ritta uue faili nime, salvestan
teen failil parema klahvi vajutuse ja valin korralduse Nimeta ümber