Töö alustamine ja lõpetamine arvutiga

iDevice ikoon Eelteadmised
Arvuti sisselülitamiseks on korpusel nupp POWER. Pärast sisselülitamist läbib arvuti protsessi nimega alglaadimine, mille käigus kontrollitakse kas kõik vajalik, mida arvuti tööks vajab on olemas ja töökorras.

Alglaadimise järel jääb arvuti ootama, et kasutaja end tuvastaks ehk sisse logiks. Sisselogimiseks peab kasutaja esitama oma kasutajanime (inglise keeles User Name) ja salasõna ehk parooli (Password). Kui arvutil on vaid üks kasutaja, kellel pole salasõna määratud, siis jääb tuvastamine vahele, st pääseb kohe Windows keskkonda sisse.
Koduarvutitel näeb sisselogimisekraan välja sarnane allpool tooduga:

Kasutaja peab hiirekursoriga klõpsama oma nimel või selle ees oleval pildil ning vajadusel sisestama salasõna.

Kui arvuti kuulub mõne organisatsiooni arvutivõrku, siis näeb sisselogimisekraan teistsugune välja.
Kui alglaadimine on lõppenud asendub must ekraan sinise ekraaniga ning vihjega

Alustamiseks vajutage klahve <Ctrl+Alt+Del>

See tähendab, et klaviatuuril tuleb korraga alla vajutada klahvid Ctrl ja Alt, hoida neid all ning lisaks vajutada klahvi Del.
Lisaks kasutajanimele ja paroolile tuleb määrata, millisesse arvutivõrku sisse logitakse (Logi sisse:)

Kui kõik toimingud arvuti taga on tehtud ning soovid töö lõpetada, siis esmalt jälgi et kõik programmid ja aknad on suletud. Seejärel klõpsa nupul START ning vali korraldus Lülita arvuti välja (või Sule arvuti) (inglise keelses Windowsis vali korraldus Turn Off Computer)!
Sulle avaneb aken järgmiste valikutega:

  • Puhkerežiim (Stand By) - arvuti jääb ooteseisundisse, programmid jäävad tööle kuid ekraan, kõvakettas ja mitmed muud seadmed lülitatakse välja;
  • Sule arvuti (Shut Down) - sulgeb arvuti;
  • Taaskäivita (Restart) - arvutile tehakse alglaadimine.

Kui soovid arvuti tööle jätta ja anda võimaluse teisel kasutajal tööle asuda, siis klõpsa START nupul ja vali korraldus Logi välja (Log Off) - sellega lõpetad sa oma töösessiooni ning teine kasutaja saab oma nimega arvutisse siseneda.

 


IDevice küsimuse ikoon Küsimus

Milleks kasutatakse Start-menüü valikut Sule arvuti (Shut Down)?

  
Printimise lõpetamiseks
Töö lõpetamiseks arvutiga
Avatud programmiga töö lõpetamiseks
Avatud failiga töö lõpetamiseks

IDevice küsimuse ikoon Küsimus
Sinu töö juures on arvutivõrk. Iga kord, kui käivitad arvuti, avaneb dialoogiaken, kus küsitakse kasutajanime (User name) ja salasõna (Password). Kuidas toimid?
  
Möödud sellest dialoogiaknast, vajutades nupul ?Tühista Cancel
Sisestad oma nime ja vajutad klahvile Enter
Muudad vajadusel kasutajanime (User name) ning peale salasõna sisestamist vajutad nupule OK
Kutsud IT-spetsialisti ja palud tal teha nii, et seda akent edaspidi ei ilmuks