Lihtsamate loetelude moodustamine

iDevice ikoon Lihtsamate loetelude loomine

Loetelu puhul loetletakse sarnaseid objekte, tegevusi vm taolist. Iga loetelu element paigutatakse eraldi reana või lõiguna, st lõpus vajutatakse Enter. Iga loetelu elemendi ette pannakse täpp või nummerdamisel number ehk täht. Kui loetelu elementide järjekord pole oluline võid kasutada täpploetelu. Järjekorra olulisuse korral on parem kasutada nummerdatud loetelu.Täppide ja numbrite või tähtede lisamine on arvuti töö.

Lühikese loetelu moodustamisel võib alustada kohe esimese loetelu elemendi määramisest loeteluks. Selleks tuleb valida lindilt, grupist Lõik sobiv täpp või nummerdamise viis. Iga Enter klahvi vajutuse järel luuakse automaatselt uus loetelu element. Viimase loetelu elemendi sisestamise järel vajuta lihtsalt kaks korda klahvi Enter - siis lõpeb loetelu ära.

Igasuguse loetelu puhul on parim viis sisestada kõik loetelu elemendid, valida nad ja siis valida lindilt või paremklõpsuga valitud tekstil avanevast kohtmenüüst sobiv täpploend või nummerdamise viis.

Loetelu rakendamisel lindilt või kohtmenüüst ilma tüübi valimiseta rakendatakse viimati kasutatud loetelu vormindusviisi. Sellega saab ühes dokumendis lihtsalt kasutada ainult ühte tüüpi loetelusid.

Loetelu kõrvaldamiseks vali loetelu ja anna lindilt või hiire paremklõpsuga avanevast kohtmenüüst loetelude valikust käsk Pole.


iDevice ikoon Vaata videot

IDevice küsimuse ikoon Kontrolli end
Mis tekib loetelusse, kui vajutada loetelu lõpus kaks korda järjest Enter klahvi?
  
Tekivad kaks uut tühja loetelu elementi
Loetelu lõpetatakse

Kas numerdatud loetelust saab ühe klõpsuga teha täpploetelu?
  
Jah, see on nii
Ei, esmalt tuleb loetelu kõrvaldada ja seejärel rakendada täpid.