Ekraanile avaneva vaate kirjeldus

iDevice ikoon Teadmiseks

Office nupule klõpsates avaneb menüü kõige tähtsamate korraldustega.

Kiirpääsuribale on paigutatud enamkasutatavad korraldused. Korraldusi saab sellele ise lisada ja eemaldada.

Tiitelriba keskel kuvatakse faili nime ja programmi nime.

Korraldused paiknevad lindil. Lint koosneb vahesakkidest, mis on korraldatud vastavalt kindlatele toimingutele. Iga vahesakk on jagatud jaotisteks, millel paiknevad töönupud ja valikud. Valikud avanevad tehes hiireklõpsu töönupu kõrval asuval pisikesel noolekesel.

Jaotise täpsemad valikud avanevad dialoogiaknas, mis avaneb käivitusnupust. Vaata pildilt jaotise nimetuse Lõikelaud kõrval olevat nupukest.

Valides töölehel objekti, kuvatakse tavasakkidele lisaks sakid, mis on vajalikud selle objektiga toimingute teostamiseks. Lisasakid on tihti värvilised, et tähelepanu tõmmata.

Valemiriba ees asub Nimeboks, milles näidatakse aktiivse lahtri aadressi. Valemiribal näidatakse lahtri sisu. Kui lahtrisse on sisestatud valem, siis valemiribal on näha, millest valem koosneb.

Tööleht on jaotatud lahtriteks, mis paiknevad ridades ja veergudes. Read on tähistatud numbritega, veergude tähisteks on tähed. Iga rea ja veeru ristumiskohal asub lahter.

Ühes Exceli failis ehk vihikus asub sageli mitu töölehte. Töölehe valimiseks peab klõpsama lehesakil, kuhu on paigutatud ka selle lehe nimi. Vastloodud töövihikus on tavaliselt kolm töölehte, neid saab ise juurde luua.

Töölehel on 1 048 576 rida ja 16 384 veergu. Alumiste ridade ja parempoolsete veergude nägemiseks saab need nähtavale kerida kerimisribade abil. Kerimisribade all on skaala, mille abil saab suurendada või vähendada kuvatavat töölehte.

Skaalast vasakul asuvad töönupud, mis lülitavad töölehele erinevaid vaateid.

 


iDevice ikoon Vaata, kuula ja tee kaasa